Vườn ươm doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội

Media 媒體概況

媒體名
Vườn ươm doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội
媒介
Web
副欄目
月度浏覽
介紹