Báo Điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam

Press Release Thông cáo báo chí đã đăng

Media Thông tin Media

Tên Media
Báo Điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Medium
Web
Khu vực
Thể loại chính
Trang mạng
Lượt xem tháng
113.44K
Giới thiệu
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trên mạng Internet. Đây là kho thông tin điện tử của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; là trung tâm khai thác và tích hợp thông tin từ trang điện tử của các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương, các tỉnh, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Trung ương. Đồng thời, đây là cổng thông tin giao tiếp giữa Đảng với nhân dân. Báo hoạt động dưới sự chỉ đạo, định hướng và quản lý của Ban Tuyên giáo Trung ương.