Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Press Release Thông cáo báo chí đã đăng

Media Thông tin Media

Tên Media
Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Medium
Web
Khu vực
Thể loại chính
Lượt xem tháng
8.2K
Giới thiệu
Bắt đầu xuất bản từ năm 1993 bằng tiếng Việt và năm 2003 cho ấn phẩm tiếng Anh - Asia-Pacific Economic Review, tờ báo đã tạo ra diễn đàn cho các nhà nghiên cứu và cộng đồng doanh nhân chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội - kinh doanh tại các nước trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Tờ báo cung cấp thông tin, phân tích và dự báo cho việc hoạch định chính sách kinh tế quốc gia, chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy tiến trình hội nhập của Việt Nam vào nền kinh tế khu vực và thế giới.